Nasze motto:

Celem naszych działań jest służenie uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz środowisku, w którym się znajdujemy. Promujemy wartości uniwersalne: prawdę, honor, prawość, odpowiedzialność i tolerancyjność.

Typy szkół

 

Liceum Ogólnokształcące:

  • klasa biologiczno - chemiczna
  • klasa matematyczno - fizyczna
  • matematyczno-geograficzno-informatyczna
  • klasa językowa
  • klasa humanistyczna
  • klasa europejska

 

Technikum Informatyczne:

  • specjalność: Technik Informatyk